जगी जिवनाचे सार गाण्याचे बोल

 

जगी जीवनाचे सार घ्यावे जाणुनी सत्वर,

जगी जीवनाचे सार घ्यावे जाणुनी सत्वर

जैसे ज्याचे कर्म तैसे फळ देतो रे ईश्वर
जैसे ज्याचे कर्म तैसे फळ देतो रे ईश्वर
जैसे ज्याचे कर्म तैसे फळ देतो रे ईश्वर

जैसे ज्याचे कर्म तैसे फळ देतो रे ईश्वर
क्षनीक सुखासाठी अपुल्या कुणी होतो नीतीभ्रष्ट
कुणी त्यागी जीवन अपुले दुःख जगी करण्यानश्ट
देह करी जे जे काही ,
देह करी जे जे काही , आत्मा भोगितो नंतर
जैसे ज्याचे कर्म तैसे फळ देतो रे ईश्वर (x3)

ज्ञानी असो की अज्ञानी गती एक आहे जाण
मृत्यूला न चुकवी कुणी थोर असो अथवा सान
सोड सोड माया सारी आहे जग हे नश्वर
सोड सोड माया सारी आहे जग हे नश्वर
जैसे ज्याचे कर्म तैसे फळ देतो रे ईश्वर (x3)

मना खंत वाटुनी ज्याचे शुद्ध होई अंतःकरण
क्षमा करी परमेश्वर त्या जातो तयाला जो शरण
अंत पृथ्वीचा बघ आला ,
अंत पृथ्वीचा बघ आला ,युगे चालली झरझर
जैसे ज्याचे कर्म तैसे फळ देतो रे ईश्वर (x3)

जगी जीवनाचे सार घ्यावे जाणुनी सत्वर
जगी जीवनाचे सार घ्यावे जाणुनी सत्वर
जैसे ज्याचे कर्म तैसे फळ देतो रे ईश्वर
जैसे ज्याचे कर्म तैसे फळ देतो रे ईश्वर
जैसे ज्याचे कर्म तैसे फळ देतो रे ईश्वर

Leave a Comment