पोस्ट्स

फोन वर बोलताना लक्षात असू द्या.


 मोबाईल फोनवर बोलता आना स्पीकर मोडचा वापर करावा किंवा हेडफोन लावू नका बोलत जा मोबाईलची चार्जिंग 15% पेक्षा कमी असेल किंवा मोबाईल चार्जिंग वर लावलेला असेल तर बोलणे टाळा मोबाईल फोन कानाला लावून बोलायचं असेल तर डाव्या कानाला लावून बोला आणि जास्तीत जास्त वेळ मोबाईलवर बोलणे टाळा कमीत कमी बोलणे ठेवा.

टिप्पणी पोस्ट करा

© NGS VARWADE. All rights reserved.