Manasacha Swabhav quotes | माणसाचा स्वभाव कोट्स

माणसाचा स्वभाव

  अनेक अपयशाची कारणीभूत बाब म्हणजे माणसाचा स्वभाव ते जेव्हा प्रयत्न सोडतात तेव्हा आपण यशाच्या किती जवळ आहोत याची त्यांना कल्पना नसते   अनेक अपयशाची कारणीभूत बाब म्हणजे माणसाचा स्वभाव. ते जेव्हा प्रयत्न सोडतात. तेव्हा आपन यशाच्या किती जवळ आहोत याची त्यांना कल्पना नसते.   चुकणे हा माणसाचा स्वभाव आहे परंतु प्रत्येक चुकांमधून शिकत जाणे … Read more